Make your own free website on Tripod.com

Anasayfa

Türkçe Testler

Home
Hayat Bilgisi Testler
Oyunlar
Fotograflar & Resimler
Sizden gelenler
Türkçe Testler
Matematik Testleri
Testlerin Cevaplari
Etkinlikler
Etkinliklerin Çözümleri
Piyesler

1- "Kötülük" sözünün zıt anlamlısı hangisidir?

 

A) İyilik

B) Güzellik

C) İftira

 

2- "Vatanımızın uğrunda seve seve canımızı veririz." cümlesindeki "vatanımızın" kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse, anlam değişmez?

 

A) Toprağımızın

B) Milletimizin

C) Yurdumuzun

 

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli sözcüktür?

 

A) Bardak

B) Sıcak

C) Sıra

 

4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden çok anlamı yoktur?

 

A) Elma

B) Kaç

C) Kır

 

5- Kâr kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı hangisidir?

 

A) Eksik

B) Zarar

C) Kazanç

 

6- Aşağıdaki kelimelerin hangisinin birden çok anlamı vardır?

 

A) Kuş

B) Defter

C) Ekmek

 

7- "dar" kelimesinin karşıt anlamlısı hangi kelimedir?

 

A) Büyük

B) Geniş

C) Küçük

 

8- "Hakan, çok yetenekli bir çocuktur." tümcesindeki "yetenekli" kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanırsak cümlenin anlamında değişiklik olmaz?

 

A) Açıkgöz

B) Çalışkan

C) Kabiliyetli

 

9- "Ne ev halkının azarlaması, ne de ustaların kovması işe yaradı." cümlesindeki "ev halkı"nın yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

 

A) Ailesinin

B) Annesinin

C) Akrabalarının

 

10- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

 

A) Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?

B) Ne kadar paran var?

C) Ne içeceğini sordu?

 

11- "Cumhuriyet" kelimesinde kaç sesli, kaç sessiz harf vardır?

 

A) 4 sessiz, 6 sesli

B) 6 sessiz, 4 sesli

C) 5 sessiz, 5 sesli

 

12- " Kaç defa uçağa bindiniz?" tümcesinde, "defa" kelimesinin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

 

A) Gün

B) Kez

C) Zaman

 

13- Hanki kelime ikilisi diğerlerinden farklıdır?

 

A) zengin - varlıklı

B) eğri - doğru

C) ak - kara

 

14- "kumaş" ile "terzi" arasında bir ilişki vardır.Hangi seçenekteki kelimeler arasında buna benzer bir ilişki vardır?

 

A) avcı - tüfek

B) un - fırıncı

C) tren - makinist

 

15- Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 

A) biyografi

B) sipor

C) kriz

 

16- Aşağıdakilerden han gisinin yazımı doğrudur?

 

A) yalnış

B) yanlız

C) övmek

 

17- "Ben, ailemi çok severim" tümcesindeki hangi kelime çıkarılırsa, cümlenin anlamı bozulur?

 

A) ben

B) severim

C) çok

 

18- Aşağıdaki kelimelerden hangisine "-ci" eki ekleyerek yeni bir kelime türetebiliriz?

 

A) demir

B) okul

C) geniş

 

19- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapısı bakımından "denizaltı" kelimesine benzer?

 

A) biçerdöver

B) kerpeten

C) hayvancılık

 

20- Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapılırsa, sondan ikinci kelime hangisi olur?

     yazmalıydın - etikete - da - adını - kendi

 

A) kendi

B) da

C) etikete

TÜRKÇE TESTİ- 2 –

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BİLDİREN KELİMELER( SIFATLAR= ÖNADLAR)

 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor,

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda

Sucuların hiç durmayan çıngırakları,

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

                                  

                                   Orhan Veli Kanık

 

(İlk dört soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplandırınız.)

 

1)Şair, “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı” sözüyle neyi anlatmaktadır?

 

     A) İstanbul’dan gelen sesleri dinliyorum.

     B) İstanbul’u hayalimde canlandırıyorum.

     C) İstanbul’da su satıcıları, kulakları sağır edercesine çıngırak sallarlar.

     D) İstanbul’da yaşamaktan hiç memnun değilim.

 

2)Şiire göre, yapraklar ağaçlarda niçin yavaş yavaş sallanmaktadır?

 

A)     Sonbahar mevsimi geldiği için

B)    Ağaçlar çok yaşlı olduğu için

C)    Yapraklar susuz kaldığı için

D)    Hafiften bir yel estiği için

 

3) İstanbul’da su satıcılarının varlığı nasıl anlaşılmaktadır?

 

A)     Rüzgârın esmesinden

B)    Yaprakların sallanmasından

C)    Çıngırak seslerinden

D)    Şairin, gözleri kapalı olarak İstanbul’u hayal etmesinden

 

4) Şair İstanbul’u nasıl dinliyor?

     A) Gözlerini kapatarak

     B) Kulaklarıyla

     C) Telefonla

     D) Arkadaşından

 

5) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde, bir varlığın özelliği belirtilmiştir?

 

A)     mavi deniz

B)    kapının kolu

C)    dosya kâğıdı

D)    benim karnem

 

6) Aşağıdaki sıfatların hangisi, bir varlığın durumunu bildirmektedir?

 

A)  beyaz önlük         B) yamuk çivi            C) üçgen çatı            D) beş oyuncu

 

 

7) Aşağıdaki önadların hangisi, bir varlığın biçimini belirtmektedir?

 

A) üzgün bayan         B) şu oyuncak           C) yuvarlak masa      D) bazı günler

 

8) Aşağıdaki sıfatlardan hangisi, kendisinden önce geldiği varlığın rengini belirtmektedir?       

A) bütün öğrenciler B) uzun kalem          C) tatlı portakal         D) kara bulut

 

9) Aşağıdaki önadların hangisi, bir varlığın sayısıyla ilgili özelliğini bildirmektedir?

           

            A) açık pencere        B) bir kaç elma         C) yüz sayfa              D) yüz  görümlüğü

 

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir varlık, işaret yoluyla bildirilmektedir?

 

            A) kırık kalp               B) tuzsuz yemek      C) o gün                    D) pembe etek

 

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde, türemiş yapılı (yapım eki almış) bir önad kullanılmıştır?

 

A) öfkeli seyirci         B) yalnız adam          C) şirin bebek           D) serin hava

 

12) Aşağıdaki sıfatların hangisi, “beyaza yakın” anlamında kullanılır?

 

            A) beyazımtırak         B) bembeyaz             C) ap ak                     D) ak

 

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, “çok pembe” anlamında kullanılmıştır?

 

            A) pembemsi             B) kırmızı                   C) pembece              D) pespembe

 

14) “Uzun süredir kullanmadığım, bozuk televizyonu tamir ettirdim.” Tümcesinde, önad olarak kullanılan sözcükler, aşağıdakilerden hangileridir?

 

A)     uzun – süredir

B)    uzun – bozuk

C)    süredir – tamir

D)    bozuk – tamir

 

15) “Tanıştığımızdan beri henüz üç gün geçti.” Tümcesinde, sıfat olarak kullanılan sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) tanıştığımızdan                B) beri                       C) henüz                   D) üç

 

16) “Tatilin ikinci gününde, siyah montumu, mavi pantolonumu giydim ve güzel karnemi alıp sevimli büyükannemlere gittim.” Tümcesinde, kaç tane önad kullanılmıştır?

 

            A) dört                        B) beş                        C) altı                         D) yedi

 

17)”Eski dost düşman olmaz.” Tümcesinde, varlığın durumunu bildiren sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?

 

            A) eski                        B) dost                       C) düşman                 D) olmaz

 

 

 

 

18) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde önad yoktur?

 

A)     İskeleye bu gün de bir yolcu gemisi yanaştı.

B)    Yoğun şehir trafiğinde, taşı kullanmak hiç de zevkli değil.

C)    Kırmızı eşarbın üzerine mavi çiçekler çok yakışmış.

D)    Otobüsün plâkasından, içindekilerin yabancı olduklarını anladım.

 

19) “Gülen bir yüz, dargınlık ve öfke hastalıklarının en iyi ilâcıdır.” Tümcesinde, yüzün hangi özelliğinden söz ediliyor?

 

            A) dargın                    B) öfkeli                     C) gülen                    D) şaşkın

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru sıfatı kullanılmamıştır?

 

A)     Nasıl bir resim yapmak istersin?

B)    Bu radyoyu kim bozdu?

C)    Öğretmenim, hangi kitabı açalım?

Yıl sonu etkinlikleri için kaç tane gösteri hazırlayacağız?

            TÜRKÇE TESTİ- 3 / HARF KAVRAMI

1)       Aşağıdaki harflerden hangisi, alfabemizin on üçüncü harfidir?

A) j                        B) k                             C) l                              D) m

 

2)       Aşağıdaki söz dizilerinin hangisinde, sert ünsüzlerin tamamı kullanılmıştır?

A) ÇAT KAPI          B) FISTIKÇI ŞAHAP      C) BÖREKÇİ PALA       D) SUCU KÂMİL

 

3)       Aşağıdaki harf dizilerinin hangisi, tümüyle sert ünsüzlerden oluşmamıştır?

A) p,s,ş,t                B) ç,f,h,k                      D) ş,p,h,t                      D) f,k,ç,r

 

4)       Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yalnızca kalın ünlüler kullanılmıştır?

A)      Kanımca o da yanımda gelecek.                      B) Sabahları mutlaka kahvaltı yaparım.

C) Kulağıma, hakkında bir söz geldi.                      D) Arkadaşına daha anlayışlı yaklaşman gerek.

 

5)       “ Selimler’de bir tane oyuncağım kalmış.” Tümcesinde, büyük ünlü uyumuna uymayan hangi sözcük vardır?

      A)      Selimler’de   B) bir                           C) tane                         D) oyuncağım

 

6)       Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

A) kilim                  B) aile                          C) saat                         D) hain

 

7)       Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenli değildir?

A) sanatçı               B) terzi                         C) kraliçe                     D) arayış

 

8)       Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yanlış yazılan bir sözcük vardır?

A) Hangi takımı tutuyorsun?                         B) Zanlı kısa sürede yakalanmış.

C) Bu konuyu yalnız sana söylüyorum.        D) Trafik kargaşasında ilerlemekte çok zorlandım.

 

9)       Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin son harfi sert ünsüzdür?

A) bıçak                 B) kalem                      C) Diyarbakır                D) televizyon

 

10)   Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?

A) akşamleyin        B) geliyor                     C) maki                        D) annemler

 

TÜRKÇE TESTİ- 4/ TÜMCE (CÜMLE) KAVRAMI

 

1-       Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi ile tümce oluşturulamaz?

A)      istiyorum- seninle- konuşmak- biraz

B)      çim- bahçemize- tohumu- ektik

C)      ilgimi- çeken- en- festivalde- çok- şey

D)      sonunda- futbol- hafta- var- kusumuz

 

2-       Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi ile tümce oluşturulabilir?

A)      koymayı- Özlem- matematik- unutmuş- çantasına- kitabını

B)      nasıl- merak- çözdüğünü- işlemi- bu- çok

C)      çarşıya- birlikte- Fuat- için-  alışveriş- annesiyle

D)      aranızdaki- uzlaşma- sonucunda- tartışma- bir- herhangi

 

3-       Hangi tümce, olumlu bir anlam bildirmektedir?

A)      Bir saattir odamı düzenlemeye çalışıyorum.

B)      Birlikte geçirdiğimiz o güzel anlar hiç aklımdan çıkmıyor.

C)      Yaramı pansuman edecek herhangi bir görevli yok.

D)      Sanırım arkadaşım toplantıya katılamayacak.

 

4-       Hangi tümce olumsuz bir anlam bildirmektedir?

A)      Aysun kardeşine kırıcı davrandığı için çok üzgün.

B)      Bu gün yaptığın resimde renkleri uyumlu kullanamamışsın.

C)      Anne koyun sabırsızca, yavrusuna kavuşacağı anı bekliyordu.

D)      Her güçlüğün sonunda bir ödül vardır.

 

5) Tümcelerin hangisi, farklı bir anlam bildirmektedir?

A) Aynada yüzünü incelediğinde, kaşının üzerinde bir kızarıklık fark etti.

B) Bu iş, sandığından daha zormuş.

C) Tatilde bir Akdeniz kıyı kasabasında başını dinlemek istiyor.

D) Lütfen, böyle şeyler söyleyerek kalbimi kırma.

 

6) Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A) Ne zamandan beri bana bir telefon dahi açmıyorsun

B) Ne zamandan beri gazetecilik mesleğini sürdürüyorsunuz

C) Ömer amcanın bahçesinde şirin mi şirin bir evi var

D) Doktordan, hangi gün için randevu aldığımı unuttum

 

7) “ Önce bir baş ağrısı hissetti şakaklarında.” tümcesini kurallı hale getirmek için ne yapılmalıdır?

A) “önce” sözcüğü tümcenin sonuna getirilmelidir.

B) “ağrısı” sözcüğü tümcenin sonuna getirilmelidir.

C) “bir” sözcüğü tümcenin sonuna getirilmelidir.

D) “hisseti” sözcüğü tümcenin sonuna getirilmelidir.

 

8) Hangi tümce kurallara uygun olarak dizilmiştir?

A) Merak etme, arayacağım seni.

B) Ali korkuyla uyandı uykusundan

C) Doktor hastayı uzun uzun muayene etti.

D) Kerem şöyle dikkatlice baktı, yeni tanıştığı arkadaşına.

 

9) Hangi tümce, kurallara uygun olarak dizilmemiştir?

A) Bayram töreninden sonra okula döndük.

B) Vedatlar Güzelyalı’da bir yazlık almışlar.

C) Cemile, elindeki işini bitirebildin nihayet.

D) Kentin merkezinde bir tane bile katlı otopark yok.

 

10) “Özgür dün kordon boyunda yürüyüşe …………….” tümcesi hangi sözcükle tamamlanabilir?

A) çıkmış                B) çıkıyor                     C) çıkar                        D) çıkacak

 

11) “ Toplantıda öğretmen arkadaşlardan hiç kimse …………..” tümcesi hangi sözcükle tamamlanamaz?

A) vardı                  B) yoktu                       C) olacaktı                    D) izledi

 

12) “Yaşlı adam ceketinin iç cebinden eski bir fotoğraf çıkardı.” tümcesinde, iş ve hareketi yapan varlığı (özneyi) bulmak için yükleme hangi soruyu sormalıyız?

A) Nasıl?                B) Niçin?                      C) Kim?                        D) Neyi?

 

13) Yüklemi gerçekleştiren kişi (özne) hangi tümcede açıkça verilmiştir?

A) Eve ne zaman geldiniz?

B) Yabancısı olduğu kentte yolunu kaybetmiş.

C) Anneannemin ölümüne cok üzüldüm.

D) Onlar bu gün araştırma sonuçlarını sınıfa sunacaklar.

 

14) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, işin ne zaman yapıldığını belirten bir tümleç vardır?

A) Bu resmi sulu boya çalışması şeklinde yapmak istedim.

B) Trenin vagonları Adapazarı ilinde yapılmış.

C) Şu gördüğün fotoğraf, ben üç yaşımdayken çekilmiş.

D) Bunları, seni üzmek istemediğim için sana anlatmadım.

 

15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yapılan işten etkilenen bir varlık (tümleç) vardır?

A) Yağmurun ardından pırıl pırıl bir gökyüzü meydana çıktı.

B) Soner arkadaşını uzun süre göremedi.

C) Bebeğin alnında minik, kırmızı bir ben oluşmuş.

D) Kültürümüzün temelinde ortak tarih bilinci yatar.

 

16) Altı çizili sözcük öbeklerinden hangisi, işin ve hareketin gerçekleştirildiği yeri (tümleç) bildirmektedir?

A) Öğretmenim, matematik defterimi masamın üzerinde unutmuşum.

B) Cumartesi günü Gülây’ın doğum günü partisine katılacağım.

C) Minik kuş, annesinin getirdiği yiyeceği almak için gagasını araladı.

D) Arılar, havaların ısınmasıyla birlikte bal yapmaya başladılar.

 

17) Altı çizili sözcük öbeklerinden hangisi, işin gerçekleştiği yönü (tümleç) belirtmektedir?

A) Yaz gelince koyunlarla birlikte Soğukpınar yaylasına çıkarız.

B) Tüfeğin mekanizması tutukluluk yapıyor.

C) Aslı’nın arkadaşı sen misin?

D) Umurbey beldesinde Kiraz Çiçeği Festivali düzenlenecekmiş.

 

18) “Seni her zaman seveceğim.” tümcesinde, hangi sorunun yanıtı yoktur?

A) Ne yapacağım?  B) Kimi?                       C) Ne zaman?              D) Niçin?

 

19) “ Sezer, otomobilin frenlerini kontrol ettirdi.” tümcesinde, hangi sorunun yanıtı vardır?

A) Kimi?                 B) Hangi?                     C) Nasıl?                      D) Neyi?

 

20) “Ödevlerimizi arkadaşlarımla birlikte yapıyorum.” tümcesinde, hangi sorunun yanıtını bulabiliriz?

A) Kimi?                    B) Nasıl?                 C) Niçin?                D) Ne zaman?

 TÜRKÇE TESTİ - 5

 

                                  

1)     “Sana mühim bir sırrımı açıklayacağım.” Tümcesinde, altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) üzücü                           B) acı                          C) önemli                   D) mutlu

 

2)     “Öğretmenimiz, konuyla ilgili çok güzel bir örnek verdi.” Tümcesinde, altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) alıştırma                      B) misal                     C) yanıt                      D) soru

 

3)     “sert” sözcüğünün karşıt anlamlısı, aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılmıştır?

A)    Senin bu kadar katı yürekli biri olduğunu anlayamamışım.

B)    Karşımda sakin bir insan duruyordu.

C)    Özgür’ün babası cana yakın bir insandır.

D)    Sinem annesinden, başının altına yumuşak bir yastık koymasını istedi.

 

4)     “derin-sıska-tasa-sığ-şişman” sözcüklerini, karşıt anlamlı sözcükler olarak eşleştirdiğimizde, hangi sözcük tek kalır?

A) tasa                             B) deri            n                      C) şişman                  D) sığ

 

5)     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli bir sözcüktür?

A) dal                               B) bal                         C) fal                          D) gol

 

6)     “ Düzenli beslenme ve spor, kas gelişimi açısından çok önemlidir.” Tümcesinde, altı çizili sözcük, aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A)    Kaslarımı güçlendirmek için her sabah ağırlık çalışıyorum.

B)    Şu ipi, diğer duvara iyice kas.

C)    Güreş sporu yapanların kasları da çok güçlü olur.

D)    Kas sağlığı için bol bol protein almalıyız.

 

7)     Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, altı çizili sözcük değişmece(mecaz) anlamıyla kullanılmıştır?

A)    Kar yağışının ardından hava soğukluğu biraz azaldı.

B)    Sanki onu bir yerde görmüş gibiyim.

C)    Sorununu bana çekinmeden açıklayabilirsin.

D)    Bana gösterdiğin bu tavırlardan dolayı sana çok kırıldım.

 

8)     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yapı bakımından basit bir sözcüktür?

A) arkadaş                      B) çanta                     C) katkı                      D) ufaklık

 

9)     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür?

A) ilkbahar                      B) çiçek                     C) kimsesiz               D) göbek

 

10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından birleşik sözcüktür?

A) tutku                            B) yanık                      C) kafatası                 D) bıçak

 

11) “Sonbaharda göçmen kuşlar yurdumuzdan ayrılırlar.” Tümcesinde sözcüklerin, yapıları bakımından türleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A)    birleşik-türemiş-basit-basit-basit

B)    basit-türemiş-birleşik-basit-basit

C)    türemiş- basit-basit-birleşik-türemiş

D)    türemiş-birleşik-basit-türemiş-basit

 

12) Hangi tümcede birleşik sözcük yoktur?

A)    Karakolda ifadeleri alınan sanıklar salıverildiler.

B)    Nisan yağmurlarında gökkuşağı oluşabilir.

C)    Annem, bu akşam için karnıyarık pişirmiş.

D)    Dışarıda simitçinin sesi, martıların seslerine karışıyordu.

 

13) “Sana olan sevgimi sözcüklerle ifade edemiyorum.” Tümcesinde, kaç tane türemiş sözcük kullanılmıştır?

A) sıfır                              B) bir                          C) iki                          D) üç

 

14) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harf sayısı, diğerlerinden daha fazladır?

A) krampon                     B) arabanın               C) saatinde               D) ailece

 

15) Aşağıdaki sözcükleri hangisinin sonuna –e eki getirildiğinde, son harfi değişikliğe uğrar?

A) Selin                           B) çiçek                     C) mide                     D) defter

 

16)  Aşağıdaki sözcükleri hangisinin sonuna –i eki getirildiğinde, son harfi değişikliğe uğramaz?

A) çorap                          B) kol                         C) gök                                   D) atak

 

17) “-ci” ekindeki “c” ünsüzü, aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna geldiğinde “ç” ünsüzüne dönüşür?

A) taksi                            B) tamir                      C) oyun                      D) bilet

 

18) Aşağıdaki eklerden hangisinin ilk harfi, “ateş” sözcüğünün sonuna geldiğinde değişikliğe uğrar?

A) –li                                B) –ler                                    C) –siz                       D) –de

 

19) Hangi sözcüğün sonuna “-i” eki getirildiğinde hece düşmesi meydana gelir?

A) akıl                              B) yarın                      C) sandalye              D) pantolon

 

20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte diğerlerinden önce gelir?

A) terzi                             B) tarçın                     C) tabak                     D) tüfek

 

 

 

                                                     J  Başarılar J