Make your own free website on Tripod.com

Anasayfa

Hayat Bilgisi Testler
Home
Hayat Bilgisi Testler
Oyunlar
Fotograflar & Resimler
Sizden gelenler
Türkçe Testler
Matematik Testleri
Testlerin Cevaplari
Etkinlikler
Etkinliklerin Çözümleri
Piyesler

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi ev kazaları sonucunda meydana gelmez?

A) zehirlenme               B) hastalanma              C) yaralanma

 

2- Aşağıdakilerden hangisi oyun yeri değildir?

A) evimizin bahçesi      B) cadde ve sokaklar   C) parklar

 

3- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bir özelliğidir?

A) Dört mevsim yaşanır                       C) Dört tarafı denizlerle çevrilidir.

                        D) Altı bölgeye ayrılmıştır.

 

4- Sular haritada hangi renkle gösterilir?

A) yeşil                        B) sarı                         C) mavi

 

5- Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A) deprem                   B) heyelân                   C) savaş

 

6- Deprem öncesi aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Elektrik sigortasının yerini öğrenmek.

B) Deprem çantası hazırlamak.

C) Evi terk etmek.

 

7- Eğimli yerlerde, yağmur ve kar suları nedeniyle toprağın kayarak sürüklenmesine ne denir?

A) çiğ                          B) heyelân                   C) sel

 

8- Ormanlar aşağıdakilerden hangisini önleyemez?

A) sel                          B) toprak kayası          C) yağış

 

9- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?

A) giyinme                   B) barınma                   C) sinemaya gitme

 

10- Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez?

A) reklâmına                B) kalitesine                 C) son kullanma tarihine

 

11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Suyu bilinçsiz kullanmak.                            B) Zamanı verimli kullanmak.

                             C) Parayı ihtiyaca göre harcamak.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Temel ihtiyaçlarımıza öncelik tanımalıyız.

B) Sosyal ihtiyaçlarımıza öncelik tanımalıyız.

C) İsteklerimize öncelik tanımalıyız.

 

13- Başkalarına zarar vermeyecek her türlü davranışta bulunmaya ne denir?

A) hak                         B) özgürlük                  C) sorumluluk

 

14-Aşağıdakilerden hangisi çocukların görevidir?

A) ders çalışmak          B) para kazanmak        C) oyun oynamak

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden değildir?

A) zeki ve çalışkan olması                                B) vatan ve millet sevgisi

                                       C) barışı istememesi

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı hizmetlerden biri değildir?

A) Cumhuriyeti kurdu.                         B) Meşrutiyeti kurdu.

                                   C) Yenilikler yaptı.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi bayrağa saygı duymamızın en önemli nedenidir?

A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eder.

B) Rengi kırmızıdır.

C) Dikdörtgen şeklindedir.

 

18- Hangi savaştan sonra yurdumuzu düşmanlar işgal etmiştir?

A) Kuruluş Savaşı        B) Birinci İnönü Savaşı C) Birinci Dünya Savaşı

 

19- Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzu işgal eden devletlerden değildir?

A) Fransa                    B) Almanya                 C) İtalya

 

20- 23 Nisan’da niçin bayram yapıyoruz?

A) Atatürk Samsun’a çıktığı için                       B) Kurtuluş Savaşı başladığı için

                                   C) TBMM açıldığı için

 

21- Aşağıdakilerden hangisi, en önde gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılışı                                       B) Cumhuriyetin ilânı

                          C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması

 

22- Yurdumuzun, Hatay ili dışında bugünkü sınırlarının çizildiği antlaşma hangisidir?

A) Lozan Antlaşması                                       B) Mudanya Ateşkes Antlaşması

                            C) Mondros Ateşkes Antlaşması

 

23- TBMM’de cumhuriyet hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) 23 Nisan 1920        B) 29 Ekim 1923         C) 19 Mayıs 1918

 

24- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliği değildir?

A) Demokrasi ile yönetim esastır.

B) Milletvekillerini halk seçer.

C) Yönetim, babadan oğla geçer.

 

25- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği bir yenilik değildir?

A) Yeni Türk harfleri kabul edildi.

B) Arap harfleri kabul edildi.

C) Medreseler kapatıldı.

Enter supporting content here