Make your own free website on Tripod.com

Anasayfa

Matematik Testleri

Home
Hayat Bilgisi Testler
Oyunlar
Fotograflar & Resimler
Sizden gelenler
Türkçe Testler
Matematik Testleri
Testlerin Cevaplari
Etkinlikler
Etkinliklerin Çözümleri
Piyesler

                        MATEMATİK TESTİ-1 (DOĞAL SAYILAR)

 

1)       5103 doğal sayısının okunuşu, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Beş bin yüz otuz

B)      Beş bin yüz üç

C)      Beş bin üç yüz bir

D)      Beş yüz on üç

 

2)       6817 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A) 800                 B) 8            C) 600                          D) 60   

 

3)       “Altı bin doksan sekiz” doğal sayısının okunuşu, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 6908                B) 6098         C) 6980                    D) 6089

 

4)       Üç basamaklı doğal sayıların en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır?

A) 999                      B) 1008            C)1010                 D) 1099

 

5)       7257 doğal sayısının, birler ve binler basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin farkı kaçtır?

A)  6993                             B) 7007              C) 14                       D) 0

 

6)       6 onluk, 4 yüzlük, 8 binlik ve 5 birlikten oluşan doğal sayı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6485                              B) 8645          C) 8465                        D) 4856

 

   7) 1453 doğal sayısının onlar ve birler basamaklarındaki rakamların,          basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 450                                B) 45          C) 9                             D) 405

 

   8) (3x1000)+(7x100)+(8x10)=… biçiminde çözümlenen sayı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   378        B) 3708         C) 3780                        D) 3870

 

   9) Dört basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağına 5 eklenirse, sayının değeri kaç artar?

      A) 5                  B) 50           C) 500             D) 5000

 

   10) 64 < …… ifadesinde,  boş yere yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

      A) 65           B) 64          C) 63               D) 66

 

    11) Yüzler basamağı 9, onlar basamağı 2 olan, rakamları farklı dört basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

       A) 5920                     B) 6920          C) 8290                        D) 3920

 

    12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

          A) 735 > 699         B) 189 > 310          C) 555>499              D) 600 > 599

 

    13) (81 – 36) > ……….. ifadesindeki boş yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

          A) 45                             B) 44               C) 1                             D) 0

 

    14) 6, 1, 0 ve 7 rakamları yalnızca birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

         A) 6107                           B) 6170             C) 7610                        D) 6710

 

    15) Dört basamaklı en küçük sayı ile, üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?

         A) 1                                B)1999              C) 9000                        D) 1001

MATEMATİK TESTİ-2 / Doğal Sayılarda Büyüklük İlişkileri

 

1)       Aşağıdakilerden hangisi 562 ile 566 sayılarından daha büyüktür?

 

A) 561                      B ) 563                      C)565                       D) 567

 

2)       Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi, 302 ve 307 doğal sayılarından daha küçüktür?

 

A) 310                      B) 305                      C) 303                       D) 299

 

3)       7, 5 ve 0 sayılarıyla yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 570                      B) 750                      C) 705                       D) 597

 

4)       8, 2 ve 6 sayılarıyla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

 

A) 268                      B) 286                      C) 826                       D) 862

 

5)       1, 9 ve 3 sayılarını, her defasında birer kez kullanarak, kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazabiliriz?

 

A) 4                        B) 5                          C) 6                           D) 7

 

6)       4, 0 ve 7 sayılarını, her defasında birer kez kullanarak, kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazabiliriz?

 

A) 2                       B) 3                          C) 4                           D) 6

 

7)       5, 8 ve 3 sayılarıyla yazabileceğimiz üç basamaklı doğal sayılardan hangisi, 583’ ten daha küçüktür?

 

A) 582                   B) 538                       C) 835                       D) 853

 

8)       6, 2 ve 1 sayılarıyla yazabileceğimiz üç basamaklı doğal sayılardan hangisi, 612’ den daha büyüktür?

 

A) 621                   B) 622                      C) 999                        D) 261

 

9)       5, 9 ve 4 sayılarıyla yazılabilen ve 520’den büyük, üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?

 

A) 549                   B) 594                      C) 954                        D) 945

 

10)   4, 7 ve 6 sayılarıyla yazılabilen ve 647’ den küçük, üç basamaklı en küçük sayı kaçtır?

 

A) 467                   B) 462                      C) 476                         D) 647

 

11)   Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi, en büyüktür?

 

A) 4845                   B) 4799                   C) 5111                      D) 5109

 

12)   Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi, en küçüktür?

 

A) 3869                   B) 3799                   C) 4010                      D) 3801

 

13) 4285, 7124, 6957, 5989             Yandaki doğal sayılardan en büyük olanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 6957                  B) 5989                   C) 4285                      D) 7124

 

14) 9455, 1689, 1499, 2003 Yandaki doğal sayılardan en küçük olanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 1499                  B) 9455                   C) 2003                    D) 1689

 

15) Aşağıdaki doğal sayı ilişkilerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 

A)      3824< 3655< 4152< 5000

B)      7683> 6479> 5898> 2886

C)      2327< 1999< 4165< 4098

D)      1875> 1688> 1370> 999

 

16) Aşağıdaki doğal sayı ilişkilerinden hangisi doğru verilmiştir?

 

A)      1845< 2672< 2718< 3012

B)      5247> 4999> 3624> 4236

C)      2917< 3195< 4732< 6286

D)      9102> 8998> 8998> 8899

 

17) Dört basamaklı en büyük çift doğal sayı ile, üç basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı, aşağıdaki doğal sayıların hangisinden küçüktürr?

 

A) 8997                   B) 8999                  C) 9897                    D) 9898

 

18 ) Dört basamaklı en küçük tek doğal sayı ile, üç basamaklı en büyük çift doğal sayının toplamı, aşağıdaki doğal sayıların hangisinden daha büyüktür?

 

A) 2000                 B) 1998                     C) 9999                   D) 1999

 

19) 6372> ……..> 6374 sıralamasında, noktalı yere hangi doğal sayı yazılmalıdır?

 

A) 6373                B) 6375                      C) 6371                   D) 6399

 

20) 2500< ……..< 3876< …….        Yandaki sıralamada, notalı yerlere sırasıyla hangi doğal sayılar yazılabilir?

 

A) 2645 ve 3865                

B) 2485 ve 4217                      

C) 2789 ve 3874                      

D) 2917 ve 3913

 

 

MATEMATİK TESTİ- 3 / BÖLÜNEBİLME KURALLARI

(2’ ye, 3’e, 5’ e ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kuralları)

 

1)     Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi 2’ ye kalansız bölünebilir?

A) 5422- 4681                B) 3027- 1860          C) 5805- 6213          D) 1100- 2746

 

2)     Aşağıdaki sayılardan hangisi 5’ e kalansız bölünemez?

A) 2300                           B) 5514                     C) 2685                     D) 7620

 

3)     Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu, 10’a kalansız bölünebilir?    

A) 5478+2632                B) 7630- 3105          C) 1321+2788          D) 5637- 2300

 

4)” 74 x 38” işleminin sonucu için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 10’ a kalansız bölünebilir.                B) 5’e kalansız bölünebilir.

C) 2’ ye kalansız bölünebilir.                 C) 3’ e kalansız bölünebilir.

 

5)     “ 2348- 4175- 2910- 5891- 1763- 1465” doğal sayılarından kaç tanesi 5’ e kalansız bölünebilir?

A) 2                                  B) 3                            C) 4                            D) 5

 

6)     7130” doğal sayısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 3’ e kalansız bölünemez.                  B) 2’ ye kalansız bölünemez.

C) 5’ e kalansız bölünemez.                 D) 10’ a kalansız bölünemez.

 

7)     Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e kalansız bölünebilir?

A) 3572                           B) 6178                     C)5102                      D) 8427

 

8)     Aşağıda verilen sayı gruplarından hangisi, 3’e bölünebilen sayılardan oluşmuştur?

A) 3714- 2673- 9426                            B) 2548- 3461- 1485

C) 5424- 3078- 7611                            D) 2607- 3396- 2842

 

9)     “2175- 6744- 8208- 6231- 6174” sayılarından kaç tanesi 3’ e kalansız bölünebilir?

A) 2                                  B) 3                            C) 4                            D) 5

 

10)  Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2’ ye, hem de 3’ e kalansız bölünür?

A) 1835                           B) 1770                     C) 3542                     D) 6292

 

11)  Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2’ ye, hem 3’ e, hem de 5’ e kalansız bölünür?

A) 4410                           B) 4425                     C) 1765                     D) 3965

 

12) Aşağıdaki bölme işlemlerinin hangisinin bölümü, 2’ ye kalansız bölünebilen bir sayıdır?

A) 101:13                                    B) 287:7                    C) 144:6                  D) 312: 8

MATEMATİK TESTİ 4 / GENEL DEĞERLENDİRME (19.03.2007)

 

1) 18 – 24 – 30 – 36 - ? sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?

A)39               B) 40              C) 41              D) 42

 

2)        29 – 33 – 37 – 41 – A – 49

            72 – 64 – 56 – 48 – B – 32            A + B = ?

A) 82              B) 85              C) 88              D) 91

 

3)  2308 sayısının çözümlenmiş şekli hangisidir?

A) 2 binlik + 3 onluk + 8 birlik

B) 2 yüzlük + 3 onluk + 8 birlik

C) 2 binlik + 3 yüzlük + 8 birlik

D) 2 binlik + 3 yüzlük + 8 onluk

 

4)  5 + 3 + 7 işleminin sonucunu Romen rakamları ile nasıl gösterebiliriz?

A) VX             B) XV             C) XIV            D) XVI

 

5)  743 ve 368 sayılarının toplamını farkından çıkarınca bulduğumuz sayının yüzler basamağındaki sayı kaçtır?

A) 5                B) 6                C) 7                D) 8

 

6)  Kalansız bir bölme işleminde bölen 14, bölüm ise 8’dir. Bölünen sayı kaçtır?

A) 112                        B) 102                        C) 92              D) 82

 

7) Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur?

 1. (24 x 7) + 38= 131

 2. (36 : 4) x 74= 652

 3. (17 – 4) + 90= 103

 4. (53 + 46) – 23= 73

 

A) 1                B) 2                C) 3                D) 4

 

8) Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük tek doğal sayının sayı değerleri farkı kaçtır?

A) 36              B) 2                C) 38              D) 34

 

9) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine okulumuzdan 288 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin   3 ‘ü kız öğrencidir. Törene katılan erkek öğrenci sayısı kaçtır?

                                        8

A) 164                        B) 170                        C) 180                       D) 194

 

10)Image Hosted by ImageShack.usYandaki toplama işleminde E yerine hangi sayı yazılmalıdır?

   

 

A) 7                B) 8                C) 9                D) 10

 

11) 6294 doğal sayısında sayı değeri en büyük olan rakamın sayı değeri ile, sayı değeri en küçük olan rakamın basamak değeri toplamı kaçtır?

A) 290                        B) 209                        C) 920                       D) 29

 

12) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 5 m = 5000 mm               B) 12 dm = 1200 cm

C) 26 dam = 2600 dm                     D) 38 km = 38000 m

 

 

13) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 1400 dm = 14 km                       B) 2000 cm = 200 m

C) 21 mm = 210 cm             D) 7 m = 700 km

 

14)

 Muz

 x    x   x

Çilek

o o o o o o

Kiraz

* * * * * * * *

     Her şekil 4 meyvedir.

 

Yukarıdaki şekil grafiğine göre, çileklerle muzların toplamı, kirazlardan kaç tane fazladır?

A) 1                B) 2                C) 4                D) 36

 

15) Eyüp ile dedesinin yaşlarının toplamı 90’dır. Dedesinin yaşı, Eyüp’ün yaşının 5 katı kadardır. Eyüp kaç yaşındadır?

A) 13              B) 14              C) 15              D) 16

 

16) 1  ‘i 24 olan sayının tamamı kaçtır?

      4

A) 6                B) 12              C) 48              D) 96

 

 

 


17) Image Hosted by ImageShack.usYandaki şeklin çevresi kaç metredir?

   A) 148m               B) 286m         C) 269m                  D) 312m

 

 18) Veli Dayı, bir kenarı 69 metre olan kare biçimindeki bahçesinin etrafını üç sıra tel ile çevirmek istiyor. Bu iş için kaç metre tele ihtiyacı vardır?

A) 828m                    B) 276m                    C) 207m                    D) 514m

 

19) Matematik kitabımızın eni 24 cm, boyu ise 36 cm’dir. Çevresi kaç desimetredir?

A) 60dm                    B) 6dm                       C) 120dm                  D) 12dm

 

20) Image Hosted by ImageShack.us       

          Ç= 192m ise dikdörtgenin kısa kenarı kaç dm’dir?

          A) 78m      B) 117m         C) 92m           D) 39m